Contact
SpanSet Nederland B.V.
Telefoon: (0168) 38 68 00
Hijsbanden

Kwalitatieve Hijsbanden SpanSet
Controle & service
Minstens één keer per jaar moeten hijsbanden uit chemische vezels en stroppen door een vakman gecontroleerd worden. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit zijn kortere controle-intervallen
noodzakelijk. De meest voorkomende gebreken zijn insnijdingen in het dragend weefsel, brandschade door rondvliegende vonken, mechanische beschadiging van de dragende naden van de band van de rondstrop. Reparaties mogen alleen door de fabrikant of een door hem aangestelde persoon uitgevoerd worden.