Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

          
          
RS
PN-EN 1492-2RS - zawiesie wężowe (koliste) wykonane z zastosowaniem tradycyjnego jednowarstwowego rękawa ochronnego, z wtkanymi prążkami których ilość odpowiada tonażowi. Kolorystka zawiesia jest zgodna z wymaganiami PN-EN 1492-2.