Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

          
          
Do jednokrotnej wysyłki
Podczas transportu ładunku od miejsca wytworzenia do miejsca przeznaczenia często dochodzi do kilkukrotnego za i rozładunku. Nie zawsze na każdym etapie są do dyspozycji odpowiednie zawiesia.
Prowadzi to często do uszkodzeń ładunków. Ponadto każdorazowe wyciąganie zawiesi wymaga dodatkowego czasu i przyczynia się do ich szybszego zużycia.
Oferujemy zawiesia (najczęściej ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1:5) do jednokrotnej wysyłki wyrobu, stanowiące element jego zabezpieczenia.
Prosimy o kierowanie zapytań ofertowych do naszego działu handlowego.