Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

          
          
Zawiesia wężowe o regulowanej długości
PN-EN 1492-2Dotychczas skrócenie zawiesia wężowego było możliwe jedynie poprzez jednokrotne lub wielokrotne okręcenie go na haku dźwignicy, co może jednak spowodować jego uszkodzenie. Skracacz VarioSling zostaje po prostu założony do zawiesia wężowego i umożliwia w połączeniu z co najmniej jednym hakiem typu Joker bezstopniową regulację długości w zakresie 95% do 55% długości użytkowej (L1). Szczególnie przydatny do podnoszenia ładunków o przesuniętym środku ciężkości. Optymalne jest zastosowanie skracacza typu VarioSling od 3 m długości użytkowej zawiesia.