SERWIS
Serwis:
 • kontrole szczegółowe i inspekcje
 • konserwacja
 • naprawy

Więcej kontroli to mniejsze koszty oraz więcej bezpieczeństwa. Dzięki serwisowi SpanSet Polska


Nasze certyfikaty :


Wprowadzane przez ostatnie lata Europejskie Normy wskazują jednoznacznie na konieczność wykonywania kontroli szczegółowych zawiesi (odpowiednio dla chwytników inspekcji) w okresach nie przekraczających 12 miesięcy, lub odpowiednio krótszych.


Zawiesia poliestrowe i z lin stalowych
 • oględziny
 • pomiary


Zawiesia łańcuchowe
 • oględziny, pomiary
 • elektromagnetyczna kontrola mikropęknięć


Punkty zaczepowe:
 • oględziny i pomiary
 • elektromagnetyczna kontrola mikropęknięć


Chwytniki magnetyczne
 • oględziny
 • sprawdzenie działania
 • próba odrywania


Chwytniki, trawersy, C-haki
 • oględziny, pomiary
 • próba wytrzymałościowa


Odciągi łańcuchowe do mocowania ładunków
 • oględziny i pomiary
 • sprawdzenie działania


Drabiny, rusztowania
 • oględziny i pomiary
 • sprawdzenie działania


Wydajemy protokoły – potwierdzenia przeprowadzanych kontroli i napraw i oznaczamy skontrolowane zawiesia.

Wyposażenie do kontroli

Foto: Stanowisko do sprawdzania chwytników zaciskowych i chwytników magnetycznych

Jako jedyni w Polsce oferujemy kontrolę zawiesi łańcuchowych na mikropęknięcia


Foto: Mobilne stanowisko do badań


Foto: Mobilne stanowiska do badań chwytaków


Przepisy BHP:

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dział IV § 40. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.


Kontrole wykonujemy:
 • w serwisie w Krakowie
 • w zakładzie klienta (po uzgodnieniu)


Wyślij zapytanie ofertowe/zamówienie: fax: 012 653 11 44
e-mail: serwis@spanset.pl
Poprzez formularz kontaktowy
Zadzwoń: 012 653 13 53; 012 653 13 43
Welcome
You are in
SpanSet Poland

Login