SERWIS


Serwis:

 • kontrole szczegółowe i inspekcje
 • konserwacja
 • naprawy

 

Więcej kontroli to mniejsze koszty oraz więcej bezpieczeństwa. Dzięki serwisowi SpanSet Polska

 

Nasze certyfikaty :

Wprowadzane przez ostatnie lata Europejskie Normy wskazują jednoznacznie na konieczność wykonywania kontroli szczegółowych zawiesi (odpowiednio dla chwytników inspekcji) w okresach nie przekraczających 12 miesięcy, lub odpowiednio krótszych.

Zawiesia poliestrowe i z lin stalowych

 • oględziny
 • pomiary

Zawiesia łańcuchowe

 • oględziny, pomiary
 • elektromagnetyczna kontrola mikropęknięć

Punkty zaczepowe:

 • oględziny i pomiary
 • elektromagnetyczna kontrola mikropęknięć

Chwytniki magnetyczne

 • oględziny
 • sprawdzenie działania
 • próba odrywania

Chwytniki, trawersy, C-haki

 • oględziny, pomiary
 • próba wytrzymałościowa

Odciągi łańcuchowe do mocowania ładunków

 • oględziny i pomiary
 • sprawdzenie działania

Drabiny, rusztowania

 • oględziny i pomiary
 • sprawdzenie działania

Foto: Stanowisko do sprawdzania chwytników zaciskowych i chwytników magnetycznych

Wydajemy protokoły – potwierdzenia przeprowadzanych kontroli i napraw i oznaczamy skontrolowane zawiesia.

Wyposażenie do kontroli

Foto: Mobilne stanowisko do badań

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy kontrolę zawiesi łańcuchowych na mikropęknięcia.

Foto: Mobilne stanowiska do badań chwytaków

Przepisy BHP:

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział IV § 40. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Kontrole wykonujemy:

 • w siedzibie w Balicach
 • w zakładzie klienta (po uzgodnieniu)e-mail: serwis@spanset.pl

Poprzez formularz kontaktowy

Zadzwoń: 012 653 13 53