Bevorderen integriteit en gewenst gedrag op de werkvloer

SpanSet Nederland vindt het belangrijk dat al haar personeelsleden zich vertrouwd en veilig voelen in zijn of haar werkomgeving. Wij streven er naar een open werkplek te creëren. 

Daarnaast komen veel van onze medwerkers op externe locaties. SpanSet Nederland staat er op dat deze medewerkers zich correct gedragen naar de klant toe en dat zij in alle correctheid hun werk kunnen uitvoeren.

Om ervoor te zorgen dat deze doelen worden nagestreven, heeft SpanSet contact gezocht met het GIMD: specialist op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk.

In mei 2019 heeft het voltallige personeel van SpanSet Nederland een cursus 'bevorderen integriteit en gewenst gedrag op de werkvloer' gevolgd. Al onze personeelsleden hebben deze cursus met succes behaald.