ContactAdres

 

Adres


 

Contactformulier

 

Contactformulier


 

Social media

 

Facebook

 

LinkedIn

 

TwitterPrivacyverklaring SpanSet Nederland B.V.

 

In lijn met de aangepaste privacywetgeving / Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft SpanSet haar privacyverklaring geüpdate. Onderstaand is de nieuwe privacyverklaring te vinden. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.Metaalunievoorwaarden 2019

 

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.