Contact


Adres


Contactformulier


Social media

Facebook
LinkedIn
Twitter


Privacyverklaring SpanSet Nederland B.V.
In lijn met de aangepaste privacywetgeving / Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft SpanSet haar privacyverklaring geüpdate. Onderstaand is de nieuwe privacyverklaring te vinden. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.


Metaalunievoorwaarden 2019
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.